وسايل و تجهيزات اندازه گيري صدا

صداسنجی
جهت تعيين تماس صوتي مطابق با اهداف بهداشت حرفه اي تراز فشار صوت  اندازه گيري مي شود. براي اين منظور از روش ها و تجهيزات مختلفي استفاده  مي شود  كه انتخاب آنها بستگي به سر و صداي محيط و ميزان اطلاعات مورد نياز دارد. اولين قدم در اين راه مشخص كردن وجود يا عدم وجود مشكل سر و صدا در محيط كار مي باشد.
 
متداول ترين وسيله جهت اندازه گيري صدا، دستگاه صدا سنج مي باشد. آگاهي از نحوه كاليبراسيون با استفاده از کالیبراتور صدا، طرز استفاده و گرفتن اطلاعات لازم از دستگاه جهت انتخاب دستگاه مورد نياز امري مهم مي باشد.در بيشتر صدا سنج ها ميزان صدا در وضعيت پاسخ سريع و كند قابل اندازه گيري است.
 
صدا سنج نوع دوم براي اندازه گيري در صنعت طراحي شده است. صدا سنج نوع اول در كارهاي مهندسي، آزمايشگاهي و تحقيقاتي بكار مي رود و گران تر و دقيق تر است.
هيچگونه صدا سنجي با دقت كمتر از صدا سنج نوع دوم نبايد جهت اندازه گيري صداي محيط كار بكار رود.
 
تعريف آناليز فركانسي
در آناليز فركانسي تراز صدا در هر فركانس اندازه گيري مي شود. زمانيكه هدف از اندازه گيري تعيين حد تماس مجاز يا امكان افت شنوائي باشد، اندازه گيري ميزان صدا در شبكه A، ميزان درصد صدا و ميانگين تراز معادل صدا (TWA) مناسب مي باشد.
 
آناليز فركانسي جهت تعيين روش هاي كنترلي مهندسي بكار مي رود.در اين روش در محدوده فركانس شنوائي تراز صوت به دسي بل در هر فركانس استفاده از صداسنج آنالیزوردار اندازه گيري مي شود.
براي اندازه گيري صداي محيط كار نياز به آناليز اكتاوباند مي باشد، اكتاوباندها بوسيله فركانس مركزي شناخته مي شوند.
 

 

 
دانلودها:
فایلتوضیحاتاندازه فایلتاریخ ایجاد
دریافت این فایل (وسايل و تجهيزات اندازه گيري صدا 3.ppt)وسايل و تجهيزات اندازه گيري صدا 3وسايل و تجهيزات اندازه گيري صدا 3701 Kb1395/09/08
دریافت این فایل (وسايل و تجهيزات اندازه گيري صدا 2.ppt)وسايل و تجهيزات اندازه گيري صدا 2وسايل و تجهيزات اندازه گيري صدا 2987 Kb1395/09/08
دریافت این فایل (وسايل و تجهيزات اندازه گيري صدا 1.ppt)وسايل و تجهيزات اندازه گيري صدا 1وسايل و تجهيزات اندازه گيري صدا 11155 Kb1395/09/08

تجهیزات اندازه گیری

برای تماس با ما می توانید از این فرم استفاده نمایید. تمامی تماس ها به صورت روزانه بررسی می شوند و پاسخ حداکثر ظرف یک هفته ارسال خواهد شد.برای تماس با ما می توانید از این فرم استفاده نمایید. تمامی تماس ها به صورت روزانه بررسی می شوند و پاسخ حداکثر ظرف یک هفته ارسال خواهد شد.

سنجش،اندازه گیری،ارزیابی

برای تماس با ما می توانید از این فرم استفاده نمایید. تمامی تماس ها به صورت روزانه بررسی می شوند و پاسخ حداکثر ظرف یک هفته ارسال خواهد شد.برای تماس با ما می توانید از این فرم استفاده نمایید. تمامی تماس ها به صورت روزانه بررسی می شوند و پاسخ حداکثر ظرف یک هفته ارسال خواهد شد.

مشاوره و آموزش

برای تماس با ما می توانید از این فرم استفاده نمایید. تمامی تماس ها به صورت روزانه بررسی می شوند و پاسخ حداکثر ظرف یک هفته ارسال خواهد شد.برای تماس با ما می توانید از این فرم استفاده نمایید. تمامی تماس ها به صورت روزانه بررسی می شوند و پاسخ حداکثر ظرف یک هفته ارسال خواهد شد.

طراحی تهویه و روشنایی

برای تماس با ما می توانید از این فرم استفاده نمایید. تمامی تماس ها به صورت روزانه بررسی می شوند و پاسخ حداکثر ظرف یک هفته ارسال خواهد شد.برای تماس با ما می توانید از این فرم استفاده نمایید. تمامی تماس ها به صورت روزانه بررسی می شوند و پاسخ حداکثر ظرف یک هفته ارسال خواهد شد.

 برخی مشتریان ماتماس با ما

جدیدترین اخبار

محصولات جدید

شمارشگر بازدیدها

امروز31
دیروز80
هفته296
ماه2693
کل بازدیدها140719