درباره ما

شرکت مهندسی پایش صنعت آروشا:


ماموریت دارد که در قلمرو صنعت و خدمات، پاسخگوی نیازهای مشتریان در موارد مختلف از جمله ارائه تجهیزات اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار، آلایندهای زیست محیطی، ایمنی صنعتی، خدمات مهندسی و مشاوره مدیریت با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص به عنوان ارزشمند ترین سرمایه های سازمانی شرکت، ارتقاء سطح دانش و عملکرد نظام مدیریتی و پیروی از یک برنامه جامع سازمانی به سرعت دایره خدمات خود را توسعه بخشد.

چشم انداز:


سرآمد در رضایت و اعتماد مشتری با تکیه بر دانش و تعهد، اندیشه مبتنی بر دستیابی  به سازمانی چابک و تاثیرگذار در خدمات و صنعت ایجاب میکندکه ضمن ترفیع موقعیت خود در داخل کشور، بدنبال نامی نیک و معتبر در این حوزه ها حضور فعال داشته باشد.

ارزشهای ما:


صداقت، درستکاری، پایبندی به تعهدات و اجرای مناسب و تحویل به موقع خدمات و اخلاق حرفه ای، رعایت اصل احترام متقابل، کار گروهی، قانونمندی، مسئولیت پذیری و ارج نهادن به کرامت و مقام انسانی از ارزشهای این شرکت محسوب میشود.

اهداف ما:


افزایش رضایت کارفرمایان، ارتقاء کیفیت خدمات، انجام به موقع تعهدات، ارائه خدمات مطلوب و ایجاد فضای مناسب به منظور مشارکت فکری از اهداف اصلی شرکت میباشد.

عمده خدمات شرکت:


واردات و عرضه تجهیزات اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار، آلاینده های زیست محیطی و ایمنی صنعتی

تجهیز آزمایشگاههای بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط

تجهیز آزمایشگاههای معتمد محیط زیست و خدماتی از این قبیل

 

 

شعار شرکت مهندسی پایش صنعت آروشا:


در آینده دو نوع شرکت وجود واهد داشت، آنهائی که مدیریت کیفیت فراگیر را اجراء کرده اند و آنهائی که از دور خارج شده اند. شما مجبور به اجراء نیستید، زیرا بقاء اجباری نیست.

 

 

برخی از مشتریان تولید و خدماتی ما:


شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شرکت ملی نفت، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی بهبهان، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و .....

تجهیزات اندازه گیری

برای تماس با ما می توانید از این فرم استفاده نمایید. تمامی تماس ها به صورت روزانه بررسی می شوند و پاسخ حداکثر ظرف یک هفته ارسال خواهد شد.برای تماس با ما می توانید از این فرم استفاده نمایید. تمامی تماس ها به صورت روزانه بررسی می شوند و پاسخ حداکثر ظرف یک هفته ارسال خواهد شد.

سنجش،اندازه گیری،ارزیابی

برای تماس با ما می توانید از این فرم استفاده نمایید. تمامی تماس ها به صورت روزانه بررسی می شوند و پاسخ حداکثر ظرف یک هفته ارسال خواهد شد.برای تماس با ما می توانید از این فرم استفاده نمایید. تمامی تماس ها به صورت روزانه بررسی می شوند و پاسخ حداکثر ظرف یک هفته ارسال خواهد شد.

مشاوره و آموزش

برای تماس با ما می توانید از این فرم استفاده نمایید. تمامی تماس ها به صورت روزانه بررسی می شوند و پاسخ حداکثر ظرف یک هفته ارسال خواهد شد.برای تماس با ما می توانید از این فرم استفاده نمایید. تمامی تماس ها به صورت روزانه بررسی می شوند و پاسخ حداکثر ظرف یک هفته ارسال خواهد شد.

طراحی تهویه و روشنایی

برای تماس با ما می توانید از این فرم استفاده نمایید. تمامی تماس ها به صورت روزانه بررسی می شوند و پاسخ حداکثر ظرف یک هفته ارسال خواهد شد.برای تماس با ما می توانید از این فرم استفاده نمایید. تمامی تماس ها به صورت روزانه بررسی می شوند و پاسخ حداکثر ظرف یک هفته ارسال خواهد شد.

 برخی مشتریان ماتماس با ما

جدیدترین اخبار

محصولات جدید

شمارشگر بازدیدها

امروز56
دیروز98
هفته512
ماه2081
کل بازدیدها191842